Angular

O kursu

Angular je programski okvir za razvijanje frontend web aplikacija. Kao i većina modernih frontend development platformi, baziran je na JavaScript-u. Kurs Angular namijenjen je svim polaznicima koji žele učiti o izradi web aplikacija i stranica. Predznanje koje polaznik treba imati kako bi mogao pohađati ovaj kurs je: osnovno znanje iz HTML-a, CSS-a, te JavaScript-a.


Sadržaj

- Osnove Angulara

- Postavljanje angular projekta

- Efikasno pisanje koda

- Povezivanje svih komponenti koje su potrebne kako bi se izradila funkcionalna web stranica

- Savladavanje korištenja CSS biblioteka i Angular Material gotovih komponenti koje uvelike skraćuju vrijeme pisanja koda


Stečene kompetencije

Stečena znanja utvrđivati će se kroz izradu same aplikacije, čije će komponente biti vrlo slične onima koje imaju stranice koje se puštaju u produkciju.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Osnovno znanje iz HTML&CSS i JAVASCRIPT
  • Trajanje kursa: 24 sata
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI