Arapski jezik za turizam i turistički menadžment

O kursu

Kurs namjenjen kandidatima koji žele steći osnove komunikacije sa turistima iz arapskog svijeta . Podijeljen je u dva nivoa . Prvi nivo podrazumjeva izučavanje arapskog pisma kroz čitanje i pisanje, te savladavanje osnova arapskog jezika . Drugi nivo podrazumjeva stjecanje osnovnih komukacijskih vještina vezanih za upoznavanje , osnovnih formi dobrodošlice i ljubaznosti, jednostavna uputstva i instrukcije vezana za pravac kretanja , prevozna sredstva , informacije o znamenitostima grada i okoline , turističkim destinacijama itd


Sadržaj

Nije dostupno


.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje:
  • Trajanje kursa: 4 mjeseca
  • Certifikacijski ispit:

OSTALI KURSEVI