Arapski Jezik

O kursu

Kurs arapskog jezika podijeljen je na kurs za tinejdžere i kurseve za odrasle polaznike te obuhvata 7 nivoa. Nastavni plan i program izvodi se prema udžbenicima Tawasul, a uz udžbenike predavači koriste i dodatni materijal u vidu audio CD-ova i flashcardsa, interneta, Mimio pametne ploče i savremeno opremljenog fono-labaratorija koji učenje jezika čini lakšim i zanimljivijim.


Sadržaj

Nije dostupno


Stečene kompetencije

Nije dostupno

Prijava na kurs
  • Preduslovi za učenje:
  • Trajanje kursa: 30 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata