ArmCAD

O kursu

ArmCAD je najzastupljeniji softwerski program za crtanje visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja.. Cilj kursa je da se kandidati kroz praktičan rad upoznaju sa ArmCAD-om, te da se obuče da mogu samostalno crtati projekte I detalje armiranja. . ArmCAD karakterizira sofisticirani sistem mjerila i visoka preciznost.To je program koji ubrzava I olaksava izradu crteza detalja armiranja I pri tome zadovoljava i najstrožije tehničke standarde. Oblasti u kojima je program najzastupljeniji su: građevinarstvo i arhitektura i neke druge uglavnom tehničke oblasti.


Sadržaj

- Uvod u ArmCAD sa upoznavanjem osnovnih principa rada programa

- Upoznavanje sa svim bitnijim komandama te praktična primjena istih

- Praktične vježbe sa primjenom obrađenih komandi

- Podešavanje mjerila i prilagođavanje veličine teksta određenom mjerilu

- Priprema crteža za printanje

- Printanje crteža


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, polaznici koji uspješno savladaju program biti će obučeni i osposobljeni da nacrtaju bilo koji crtež vezan za izradu detalja armiranja.

Prijava na kurs
  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata