ArmCAD

O kursu

ArmCAD je najzastupljeniji softwerski program za crtanje visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja.. Cilj kursa je da se kandidati kroz praktičan rad upoznaju sa ArmCAD-om, te da se obuče da mogu samostalno crtati projekte I detalje armiranja. . ArmCAD karakterizira sofisticirani sistem mjerila i visoka preciznost.To je program koji ubrzava I olaksava izradu crteza detalja armiranja I pri tome zadovoljava i najstrožije tehničke standarde. Oblasti u kojima je program najzastupljeniji su: građevinarstvo i arhitektura i neke druge uglavnom tehničke oblasti.


Sadržaj

Nije dostupno


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, polaznici koji uspješno savladaju program biti će obučeni i osposobljeni da nacrtaju bilo koji crtež vezan za izradu detalja armiranja.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI