AutoCAD

O kursu

AutoCAD je najzastupljeniji softverski program za tehničko projektovanje. Cilj kursa je da se kandidati kroz praktičan rad upoznaju sa Auto CADom te da se obuče da mogu samostalno crtati sve tehničke crteže u dvije dimenzije. Bitno je napomenuti da polaznici koji uspješno savladaju crtanje u dvije dimenzije sa nekoliko dodatnih komandi mogu ovladati crtanjem 3D crteža u predmetnom programu. AutoCAD karakterizira sofisticirani sistem mjerila i visoka preciznost, automatski kalkulisan sistem kotiranja koji zadovoljava i najstrožije tehničke standarde. Oblasti u kojima je program najzastupljeniji su: građevinarstvo, mašinstvo, arhitektura, geodezija, elektronika i druge uglavnom tehničke oblasti.


Sadržaj

Nije dostupno


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, polaznici koji uspješno savladaju isti bit će obučeni i osposobljeni da nacrtaju bilo koji crtež u dvije dimenzije.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI