Baze podataka 1 - relaciono modeliranje

O kursu

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima relacionog modeliranja baza podataka te razvoj konkretne baze podataka.


Sadržaj

- Pojam i namjena baza podataka

- Sistemi za upravljanje bazama podataka

- Analiza i projektovanje baza podataka

- Dizajniranje baza podataka

- Kreiranje korisničkog interfejsa

- Testiranje i validacija


.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI