Baze podataka 2 - SQL jezik

O kursu

Upoznavanje sa serverskim okruženjem za upravljanje bazama podataka, administracija i održavanje baza podataka sa fokusom na SQL jezik


Sadržaj

- Upoznavanje sa serverskim okruženjem za baze podataka

- Instalacija i konfiguracija serverskog okruženja

- Kreiranje i održavanje baza podataka

- SQL jezik

- Optimizacija baza podataka

- Cloud sistemi za upravljanje bazama podataka


.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Baze podataka 1 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI