Grafički dizajn 2 ( Adobe Illustrator)

O kursu

Adobe Illustrator je sastavni dio paketa alata za grafički dizajn i predstavlja dopunu Photoshopu i InDesignu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Illustrator se koristi za kreiranje vektorske grafike za štampane i digitalne medije.

Osnovna namjena mu je izrada logotipa, reklama i reklamnih kolaterala, plakata.


Sadržaj

- Uvod u Illustrator Crtanje osnovnih oblika

- Crtanje kompleksnijih oblika

- Manipulacija objektima

- Rad sa bojama

- Rad sa tekstom

- Uvoz bitmapiranih slika i pretvaranje u vektorski crtež

- Eksportovanje u bitmapu

- Izvoz dokumenta u PDF Štampanje dokumenta


Stečene kompetencije

Nakon završenog seminara, polaznici će biti osposobljeni kreirati razne vrste ilustracija, plakata, logotipa i različitih formi vizuelnih rješenja.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Grafički dizajn I ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI