Grafički dizajn 3 (Adobe InDesign)

O kursu

Adobe InDesign je sastavni paketa alata za grafički dizajn i predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. InDesign se koristi za kreiranje štampanih i digitalnih medija. Osnovna namjena mu je izrada knjiga, novina, časopisa, brošura, kataloga i drugih višestraničnih publikacija.


Sadržaj

Uvod u InDesign
Osnovni dijelovi publikacije
Radno okruženje
Kreiranje dokumenta i rad sa stranicama
Kreiranje osnovnih geometrijskih oblika
Manipulacija objektima
Rad sa bojama
Rad sa tekstom
Oblikovanje tabela
Uvoz grafičkih elemenata i manipulacija
Izvoz dokumenta u PDF
Štampanje dokumenta


Stečene kompetencije

Nakon završenog seminara, polaznici će biti osposobljeni kreirati i postaviti sve parametre novog dokumenta klasičnog izdavaštva, oblikovati izgled stranica, unijeti vanjske sadržaje koje će nizom naprednih alata za grafičko i tipografsko uređivanje oblikovati u atraktivne elemente stranica, te izvesti pripremu za tisak svih vrsta publikacija, od letka i oglasa do časopisa, novina, brošura i knjiga.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs grafički dizajn I/II ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 24 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI