Internet

O kursu

Cilj ovog kursa je upoznati polaznike sa osnovnim korštenjem Internet servisa te zaštiti i privatnosti korisnika putem Interneta. Kurs je namjenjen polaznicima sa već stečenim osnovnim znanjem upravljanja operativnim sistemom.


Sadržaj

- Osnovni koncepti Interneta

- Internet pretraživači i ostali servisi

- Pretraživanje i rad na Internetu

- Elektronska pošta

- Skype, Hangout i ostali vidoe servisi

- Društevni servisi

- Elektronska kupovina i prodaja

- Web i e-mail sigurnost

- Zaštita i privatnost na Internetu


Stečene kompetencije

Kroz izučavanje tema predviđenim ovim programom, polaznici trebaju da usvoje znanje o načinima i mogućnostima spajanja na globalnu svjetsku mrežu, osnovnim podešavanjima računara, upoznavanje sa Internet servisima i njihovo korištenje. Te da budu upoznati sa korištenjem socijalnih mreža, obavljanjem sigurne elektronske kupovine i prodaje, te sa osnovnom sigurnosti i zaštiti informacija putem Interneta.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Windows 10 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 16 sati
  • Certifikacijski ispit: 1 sat

OSTALI KURSEVI