JavaScript

O kursu

JavaScript je trenutno jedan od najpopularnijih skriptnih jezika na web-u. Kao i većina modernih programskih jezika, JavaScript također za osnovu ima programski jezik C, što ga čini prilično jednostavnim za upotrebu. Na kursu JavaScript-a steći ćete znanje da vašu stranicu učinite dinamičnijom i interaktivnijom. Tokom trajanja kursa naučit ćete čitanje i pisanje HTML elemenata, validiranje forme/obrasca, korištenje vremenskih funkcija te rad na zanimljivim i jednostavnim primjerima. Za vrijeme kursa polaznici imaju mogućnost izrade različitih web aplikacija od razine jednostavnih do naprednih.


Sadržaj

- Uvod u osnove Javascript-a

- Operatori, Kontrolni iskazi

- Petlje , Nizovi, Funkcije i objekti

- Forme/Obrasci

- Događaji (eventi)

- Rad sa DOM elementima

- Rad na praktičnim primjerima


Stečene kompetencije

Nakon ovog kursa polaznici će biti u stanju kreirati dinamične web stranice, dobiti odličnu osnovu za učenje bilo kojeg frontend framework-a, a samim tim i konkurisati za pozicije frontend developer-a. Uz predavače koji rade u popularnim IT kompanijama, polaznici imaju mogućnost pripremiti se i za intervjue za posao ili praksu koji vas u istim očekuju.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Poznavanje osnova HTML-a, CSS-a i programiranja.
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI