Microsoft Excel I

O kursu

Microsoft Excel 2010 je alat za tabelarne proračune, veoma je efikasan u računanju te kreiranju tabela, izvještaja, grafikona, dopunjavanju tabela s podacima i izmjeni već unesenih podatka. Kurs je osmišljen tako da na jednostavan način korisnika upozna s okruženjem Excela, njegovim alatima, te da kroz primjere pokaže njihovo korištenje.


Sadržaj

- Uvod u Microsoft Office Excel 2010

- Rad sa radnim knjigama i radnim listovima

- Unos i obrada podataka

- Uređivanje radne tabele

- Upotreba matematičkih formula i funkcija

- Dodavanje grafičkih objekata radnom listu

- Sortiranje i filtriranje podataka

- Uslovno formatiranje

- Validacija podatka


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju da samostalno kreiraju tabele, vrše tabelarne kalkulacije, filtriranje i sortiranje podataka, koriste prednosti grafikona i dijagrama te primjene uslovno formatiranje podataka kao i validaciju istih.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Windows 10 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 1 sat

OSTALI KURSEVI