Microsoft PowerPoint

O kursu

PowerPoint 2010 je program koji omogućava kreiranje visokokvalitetnih prezentacija. Kvalitetna prezentacija zahtijeva detaljnu pripremu i planiranje. Ovaj kurs obrađuje način pripreme, kreiranja i prezentovanja slajd prezentacije u PowerPointu. Kroz praktične primjere kreirat ćete prezentacije sa dodavanjem različitih multimedijalnih sadržaja: teksta, zvuka, video zapisa i sl.


Sadržaj

- Uvod u microsoft office PowerPoint 2010

- Različiti prikazi prezentacije (views)

- Kreiranje nove prezentacije

- Dizajniranje prezentacije

- Umetanje slika u prezentaciju

- Umetanje tabela u prezentaciju

- Umetanje dijagrama (smartart)

- Umetanje grafikona (chart)

- Masteri

- Animacijski efekti

- Postavljanje opcija prezentacije

- Dugmadi za akciju (action buttons)


Stečene kompetencije

Kurs PowerPoint će Vas osposobiti da napravite efikasne multimedijalne prezentacije proizvoda, firme, predavanja, ideje ili sl. kao i da usvojite i sprovedete principe prezentovanja i strukturiranja informacija, teme prezentacije.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Windows 10 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 10 sati
  • Certifikacijski ispit: 1 sat

OSTALI KURSEVI