Microsoft Windows 10

O kursu

Cilj ovog kursa je da kandidati nauče koristiti glavne funkcije operativnog sistema uključujući, efikasno se koristiti radnom površinom, grafičkim okruženjem, rad sa datotekama, osnovne alate koji dolaze instalirani na operativnom sistemu, zaštita operativnog sistema. Učesnici na kursu će steći potrebne vještine i kompetencije kako bi se mogli samostalno koristiti u bilom kojem random okruženju sa Windows 10.


Sadržaj

- Uvod u Windows 10 i prethodne verzije

- Radna površina I grafičko okruženje

- Windows programi I funkcije

- Windwos pretraga, taskbar, regionalne postavke

- Rad sa folderima I fajlovima

- Napredne postavke

- Administrativni alati


Stečene kompetencije

Po završetku kursa učesnici će biti obučeni i osposobljeni za samostalan rad u Windows 10 okruženju.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI