Microsoft Word

O kursu

Microsoft Word 2010 je program za obradu teksta, dodavanje različitih objekata: tabela, slika, grafikona. Pored osnovnih funkcija na kursu će se obrađivati naprednije oblasti rad sa matematickim izrazima, stilovi, povezivanja sa Excelom i još mnogo toga. Učesnici na kursu će naučiti koristiti mnoge prednosti i mogućnosti Word-a.


Sadržaj

- Uvod u Microsoft Office Word 2010,

- Rad sa različitim tipovima dokumenata

- Unos i obrada teksta, grafikona, slika

- Rad sa tabelama

- Sortiranje podataka, matematičke izraze

- Uređivanje dokumenata (numerisanje, fusnote, zaglavlje i podnožje, komentare, provjera pravopisnih grešaka...)

- Priprema dokumenata za štampanje i prezentovanje (seminarski radovi, diplomski radovi, životopis...)

- Napredne opcije


Stečene kompetencije

Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno rade se različitim tipovima dokumenata, uređivanje teksta, slika i grafikona, rad sa tabelama, samostalno pisanje različitih radova i priprema istih za publiciranje.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Windows 10 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 1 sat i 30 minuta

OSTALI KURSEVI