Programiranje 1 - osnove programiranja u C++

O kursu

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima programiranja i razvoj prvih vlastitih programa. C++ se smatra najboljim jezikom za učenje za početnike jer je nakon njega vrlo lako se prebaciti na bilo koji programski jezik. Čak i ukoliko se nikada prije niste upoznali sa programiranjem, ovdje to nije problem jer počinjemo od samih osnova.


Sadržaj

- Osnovni pojmovi programiranja

- Faze programiranja

- Tipovi podataka

- Operatori i izrazi

- Kontrola izvršavanja programa

- Funkcije


Stečene kompetencije

Sposobnost primjene matematičkih znanja, koncepata i principa u rješavanju jednostavnijih programerskih zadataka. Sposobnost kreiranja algoritama za rješavanje matematičkih problema, kao i njihova implementacija u programskom jeziku C++.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI