Programiranje 2 - strukturno programiranje u C++

O kursu

Upoznavanje sa najvažnijim elementima strukturnog programiranja


Sadržaj

- Strukture

- Strukture i funkcije

- Pokazivači

- Pokazivači i funkcije

- Statički i dinamički nizovi

- Nizovi karaktera

- Upravljanje fajlovima


Stečene kompetencije

Kreiranje i upravljanje strukturama u programiranju, upravljanje memorijom unutar programa u programskom jeziku C++ a zatim manipulisanje fajlovima.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položeni kurs Programiranje 1 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI