Programiranje 3 - objektno orijentisano programiranje u C++

O kursu

Upoznavanje sa najvažnijim elementima objektno orijentisanog programiranja.


Sadržaj

- Osnove objektno orijentisanog programiranja

- Klase i objekti

- Konstruktori, konstruktori kopije i destruktori

- Nasljeđivanje

- Polimorfizam

- Generičke klase i funkcije

- Upravljanje izuzecima


Stečene kompetencije

Sposobnost interpretacije objekata iz realnog okruženja u C++ programima kao i sposobnost kreiranja funkcionalnih i složenih C++ programa i aplikacija.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položeni kursevi Programiranje 1 i Programiranje 2 ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI