Programiranje 4

O kursu

Upoznati se sa procesom razvoja web baziranih rješenja primjenom ASP.NET MVC tehnologije.


Sadržaj

- Uvod u ASP.NET MVC

- Prva ASP.NET MVC aplikacija

- Kreiranje modela

- Kreiranje kontrolera

- Kreiranje viewa

- Validacija podataka

- Autentifikacija i autorizacija

- Projekt: Razvoj konkretne web aplikacije

- Web deployment


Stečene kompetencije

Sposobnost kreiranja dinamičkih web stranica / aplikacija.

Prijava na kurs
  • Preduslovi za učenje
  • Položeni kursevi Programiranje 1, Programiranje 2, Programiranje 3, Web dizajn, Baze podataka 1 i Baze podataka 2.
  • Trajanje kursa: 40 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata