Solidworks

O kursu

SolidWorks je višenamjenski 3D CAD program, koji služi za trodimenzionalno modeliranje objekata. Jednostavan je za korištenje i namjenjen je inžinjerima, studentima i srednjoškolcima tehničke struke, kao što su: mašinci, arhitekti, građevinci, ali i dizajnerima koji svoje ideje žele predstaviti u 3D slici. Cilj kursa je da se kandidati postupno i sistematično upoznaju sa svojstvima i mogućnostima SolidWorks-a.

Moduli, koji su obuhvaćeni ovim kursom pružaju mogućnost kandidatima da se kroz upustva za rad i vježbe zasnovane na primjerima iz stvarnog svijeta, osposobe za savremeno projektovanje u proizvodnim kompanijama.

Sadržaj glavnih tema:

  • Modul za modeliranje dijelova
  • Modul za izradu sklopova
  • Modul za izradu tehničkih crteža različitih projekcija, presjeka i detalja 3D modela


Sadržaj

Nije dostupno


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, kandidati koji uspješno savladaju isti, bit će obučeni i osposobljeni da modeliraju razne mašinske dijelove, prave jednostavne i složene sklopove i izrađuju tehničku dokumentaciju.

Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI