Tower

O kursu

Osnovna namjena kursa jeste statički proračun nosivih građevinskih sklopova bez kojeg se u građevinskoj, inženjerskoj struci ne može zamisliti bilo kakva izgradnja objekata.


Sadržaj

- proračun sljedećih konstrukcija:

1. Betonske konstrukcije

2. Čelične konstrukcije

3. Drvene konstrukcije

- omogućavanje jasnog i tačnog prikaza dejstava jednog nosivog elementa na drugi, stabilnosti istih, potrebnih ojačanja, kao i mnogih drugih faktora koje će polaznici upoznati pohađajući kurs.


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno izrađuju manje ili više složene modele nosivih konstrukcija, tumače dobivene rezultate na osnovu kojih sami kreiraju potrebne pisane izvještaje, te steknu sigurnost pri samostalnom radu u budućnosti.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI