UI/UX dizajn

O kursu

Fokus ovog kursa je upoznavanje polaznika sa dizajnom korisničkog interfejsa. Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva je dizajn koji je usmjeren na korisnika. Cilj je dizajnirati artefakte koji korisnicima omogućavaju da zadovolje svoje potrebe na najefikasniji način. Ovaj kurs je namijenjen početnicima. U ovom kursu polaznik se upoznaje sa ciklusom dizajna korisničkog interfejsa u četiri koraka. Usput, polaznici su izloženi skupu tehnika za prikupljanje informacija o a) šta korisniku treba b) kako dizajnirati i modelirati interfejse na osnovu njih, a zatim kako procijeniti dizajn kako bi se utvrdilo da su ciljevi korisnika ispunjeni. Ove tehnike su alati koji se koriste na standardiziran način i daju nam podatke koje koristimo u našem dizajnu. To znači da svako (bez obzira na trenutnu obuku) koji je voljan naučiti ove tehnike i slijediti predloženi ciklus može biti UI/UX dizajner!


Sadržaj

- Upoznavanje sa terminima UI/UX dizajn

- Adobe XD - osnove i uvod

- Alati u Adobe XD

- Principi UI dizajna

- Izrada wireframe-a

- Izrada prototipa


Stečene kompetencije

Po završetku ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni da pomoću Adobe XD programa izrade kvalitetan dizajn za web i mobilne aplikacije prateći sve moderne principe dizajna!

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 24 sata
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI