Wordpress

O kursu

Cilj kursa je da se kandidati kroz praktičan rad upoznaju sa Wordpress sistemom za upravljanje i objavu sadržaja (engl. CMS - Content Management System) na Internetu kreirajući web stranice ili osobne blogove. Wordpress CMS platforma je danas najpopularniji sistem za upravljanje sadržajem preko 60 miliona stranica, odnosno Wordpress pokreće preko 43% svih web stranica koje se nalaze na internetu, te kao potpuno besplatan system pruža neprocjenjive pogodnosti pri kreiranju Internet sadržaja. Učesnici će na kursu steći potrebne vještine i kompetencije kako bi se mogli samostalno upustiti u svijet Internet prezentacija te na kraju kursa bili osposobljeni kreirati vlasitu prezentaciju na Internetu.


Sadržaj

- Uvod u CMS sisteme i Wordpress

- Sigurnost na Internetu i pisanje sigurnog koda

- Instalacija i konfiguriranje Wordpress platforme

- Pisanje i održavanje Wordpress.com stranice ili bloga

- Unapređenje Wordpress stranice ili bloga mogućim nadogradnjama

- Sigurnost i redovno ažuriranje web stranice

- Responzivost web stranice

- Optimizacija web stranice

- Kreiranja osobne web stranice ili bloga

- Sigurnosne kopije i arhiviranja


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, učesnici će biti obučeni i osposobljeni za kreiranje i pokretanje online web stranice, bloga, informacijskog portala kao i sistema za online kupovinu bez pisanja kompleksnog koda i učenja sintakse programskog/skriptnog jezika za razvoj web stranica.

.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI