Seminar Engleskog jezika

  • Administrator
  • 25 mart 2016

Kao rezultat višegodišnje, uspješne, saradnje između Pedagoškog zavoda u Mostaru i Kulturnog centra „Kralj Fahd“ i ove godine je organizovan seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika. Seminar se održao u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru u petak, 25.03.2016. godine, sa početkom u 08:00 sati. Seminaru su prisutovala 54 profesora engleskog jezika iz osnovnih i srednjih škola HNK-a. Svi polaznici seminara će dobiti uvjerenje za učešće na ovom jednodnevnom stručnom seminaru.

Seminar je otvorila direkotrica Pedagoškog zavoda u Mostaru, gđa Sabaha Bijedić koja je ukazala kako „Pedagoški zavod ne bi mogao realizirati neke od vrijednih aktivnosti bez finansijske pomoći koju im u radu, već duže vrijeme, pruža Uprava Kulturnog centra „Kralj Fahd“. Nakon riječi dobrodošlice prvu sesiju seminara držao je dr.sc. Džemal Špago i to na temu Inovativne tehnike rada u nastavi stranih jezika. Prva sesija bavila se praktičnom analizom i predstavljanjem cijelog spektra tehnika koje se mogu koristiti u nastavi engleskog jezika, i to uzimajući u obzir njihove specifične prednosti u smislu vještina koje potiču i razvijaju.

Drugu sesiju seminara vodila je dr.sc. Edina Špago - Ćumurija. Kroz temu Usklađenost tehnika rada sa različitim stilovima učenja, gđa Ćumurija obradila praktične vještine prema različitim tipovima učenika, uzimajući u obzir njihovu međusobnu usklađenost, i prednosti takvog planiranja u cilju što boljeg ispunjenja ciljeva nastave stranih tj. engleskog jezika.

Nakon kraće pauze polaznici seminara prisustovali su i trećoj sesiji predavača mr.sci. Sanje Ćemalović. Osvrćući se na temu Ocjenjivanja kvalitete usvojenog gradiva predavačica je sa prisutnima obradila važne aspekte vrsta i pristupa ocjenjivanja te time približila nove tehnike u procjeni kvaliteti usvojenog gradiva.


Povezane obavijesti

Literatura