Course Details

Arapski jezik

O kursu

Edukativni programi u Kulturnom centru "Kralj Fahd" pružaju značajan doprinos u razvijanju komunikacijskih vještina. Učenje i poznavanje stranih jezika smatra se nophodnim za svakog pojedinca, kako u ličnom, tako i u profesionalnom životu. U skladu s tim, nastavni plan i program prilagođen je svim dobnim skupinama i utemeljen je na najsavremenijim metodama podučavanja, čime se polaznicima omogućava sticanje znanja iz oblasti gramatike i vokabulara kao i funkcionalnog jezika za svakodnevnu upotrebu. Arapski jezik je jedan od šest službenih jezika organizacije Ujedinjenih nacija. To je jezik kulture, nauke, književnosti i umjetnosti sa čuvenom viševjekovnom tradicijom. Uzevši u obzir sve navedene činjenice, Kulturni centar "Kralj Fahd" preuzeo je obavezu očuvanja vrijednosti arapskog jezika. Visokokvalificirani stručni tim Centra usmjerio je svoje napore ka pripremi i izdavanju serijala knjiga za učenje arapskog jezika pod nazivom "Tawasul". Uz knjige je pripremljen i dodatni materijal u vidu audio CD-ova, postera i flashcards-a, koji učenje jezika čine lakšim i zanimljivijim. Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način kod polaznika budi interes, motivaciju i ljubav za učenjem i usavršavanjem arapskog jezika. Kursevi se odvijaju dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Kandidati koji posjeduju određeno znanje iz arapskog jezika rade test za određivanje nivoa (placement test) kako bi bili smješteni u odgovarajuću grupu. Jedan nivo kursa traje osam sedmica nakon čega se radi finalni ispit od čijeg rezultata zavisi sticanje certifikata. Upis se vrši putem online prijave ili lično na recepciji Centra.

Sadržaj
    • Usvajanje osnovnih jezičkih vještina (čitanje, pisanje, izgovor)
    • Usvajanje vokabulara i osnova gramatike. Aktivno usvajanje vokabulara, složenije jezičke forme.
    • Praktična primjena jezika - INTERAKCIJA

Stečene kompetencije

Kurs namijenjen kandidatima koji žele steći osnove komunikacije sa turistima iz arapskog svijeta. Podijeljen je u dva nivoa. Kurs podrazumijeva stjecanje osnovnih komukacijskih vještina vezanih za upoznavanje, osnovnih formi dobrodošlice i jednostavna uputstva i instrukcije vezana za pravac kretanja, prevozna sredstva, informacije o znamenitostima grada i okoline, turističkim destinacijama itd.

  • Kategorija: Arapski jezik
  • Trajanje kursa: 30 sati
  • Trajanje ispita: 2 sata
  • Preduslovi za učenje: Nema

Kako prijaviti kurs?