O centru


Kulturni centar "Kralj Fahd" je kulturni centar Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini. Inicijativom Njegove ekselencije Kralja Selmana b. Abdul Aziza osnovan je 2000. godine u cilju učvršćivanja prijateljskih veza, naučne saradnje i kulturne razmjene između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine.
Kulturni centar "Kralj Fahd" teži saradnji sa društvenom zajednicom i pružanju podrške intelektualnom i društvenom razvoju Bosne i Hercegovine, prateći savremene tokove u društvu i obrazovanju.


Strategija


1. Predstavljanje kulturnih vrijednosti, civilizacijskih dostignuća i humane misije Kraljevine Saudijske Arabije.
2. Uspostavljanje veza između dva prijateljska naroda putem:
- aktivnosti koje doprinose kulturnoj razmjeni kao što su prevođenje i izdavaštvo, kulturne manifestacije, izložbe i dr.
- omogućavanje kulturne razmjene i saradnje pojedincima, naučnim i kulturnim institucijama iz obje države
- doprinošenje napretku bosanskohercegovačkog društva kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje
3. Podrška učenju arapskog jezika i njegovo promoviranje u BiH.

My Image

Misija


Povezivanje naroda Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine, pružanje korisnog znanja i vrhunske usluge, te stručno osposobljavanje mladih i njihovo usavršavanje.


Vizija


Vizija Kulturnog centara „Kralj Fahd“ u Bosni i Hercegovini je biti svjetski reprezentativni primjerak centra u kulturnom povezivanju naroda.