Course Details

Kaligrafija

O kursu

U cilju očuvanja arapske kaligrafije, ne samo kao izraz umjetnosti već i kao iskaza duhovnosti, tradicije i kulture, svi zainteresovani kandidati imaju mogućnost pohađati kurs kaligrafije na kojem se izučava rukopis sulus. Na kursu se kandidati upoznaju sa sa osnovama klasične arapske kaligrafije (historijat i materijali), te se osposobljavaju za pisanje i razumijevanje kaligrafskih ispisa i time uvode u umjetnost arapske kaligrafije. Kurs je podijeljen na tri nivoa.

Sadržaj

    Nije dostupno

Stečene kompetencije

/

  • Kategorija: Kaligrafija
  • Trajanje kursa: 30 sati
  • Trajanje ispita: 2 sata
  • Preduslovi za učenje: /

Kako prijaviti kurs?