Course Details

Engleski jezik za početnike

O kursu

Kako je poznavanje engleskog jezika postalo nezaobilazno pri apliciranju za posao ili za prijem na određene univerzitete, Kulturni centar nudi kurseve engleskog jezika koji se odvijaju po New Headway programu, a podijeljen je na nivoe : Beginner, Elementary, Pre-Intermediate,Intermediate, Upper-intermediate i Advanced. Na početku nastavnih ciklusa kandidati pristupaju placement testu , te se na osnovu rezultata testa određuje koji nivo kandidat može pohađati. Ukoliko kandidat nema prethodno znanje , može upisati početni nivo bez polaganja placement testa. Po uspješnom završetku kursa polaznici dobijaju certifikat. Visokokvalificirani nastavni kadar Centra, primjenjujući savremene nastavne metode, uz korištenje savremeno opremljenog fono-laboratorija, Mimio pametne ploče i interneta u učionicama, omogućava učenje u zabavnoj atmosferi koja motivira polaznike.

Sadržaj


Stečene kompetencije

/

  • Kategorija: Engleski jezik
  • Trajanje kursa: 56 sati
  • Trajanje ispita: 2 sata
  • Preduslovi za učenje:

    Trenutno nije definirano


Kako prijaviti kurs?