Course Details

Grafički dizajn 1

O kursu

U sklopu kursa Grafički dizajn I predviđeno je da se koristi Adobe Photoshop program za obradu, kreiranje, prezentovanje fotografija, i dizajn. Adobe Photoshop se smatra najboljim svjetskim programom za fotografije i dizajn te je, kao takav, temelj gotovo svakog kreativnog projekta.

Sadržaj

  • Upoznavanje sa Adobe Photoshop
  • Kreiranje i spašavanje dokumenata
  • Alati za selekciju
  • Alati za retuširanje
  • Alati za pisanje tekstova
  • Vektorski alati
  • Maske

Stečene kompetencije

Polaznici će uz pomoć Adobe Photoshop programa za rastersku obradu slike biti ospoboljeni samostalno da se bave uređivanjem časopisa, kalendara, promotivnih materijala, posjetnica, plakata, dizajniranjem logotipa, retuširanje fotografija uz upotrebu Adobe Photoshop programa.

 • Kategorija: Napredna informatika
 • Trajanje kursa: 26 sati
 • Trajanje ispita: 2 sata
 • Preduslovi za učenje: Nema

Kako prijaviti kurs?