Course Details

Engleski jezik

O kursu

Obzirom da živimo u vremenu globalizacije, engleski kao univerzalni jezik značajna je karika u svakodnevnoj komunikaciji širom svijeta. Kako je poznavanje engleskog jezika postalo nezaobilazno u svim sferama ljudskog života i često bitan, ako ne i presudan kriterij pri apliciranju za određena radna mjesta ili prijem na određeni univerzitet, učenje engleskog jezika više nije samo pitanje želje, nego je i potreba. Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način kod polaznika budi interes, motivaciju i ljubav za učenjem i usavršavanjem ovog jezika. Program nastave kursa engleskog jezika izvodi se po udžbeniku New Headway (Oxford University press). Udžbenik je bogat vokabularom i tematikama iz svakodnevnog života. Akcenat je na obnavljanju i uvođenju novih jezičkih cjelina pri čemu se koriste sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. Polaznici predstavljaju sebe i upoznaju druge, prave samostalne prezentacije, zatim obrađuju teme iz svakodnevnog života upotrebljavajući vokabular, gramatiku, i jezičke vještine koje su usvojili ili dalje usvajaju tokom pohađanja nastave. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na engleskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, kao i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu. Upis se vrši putem online prijave ili lično na recepciji Centra. Polaznici koji imaju određeno predznanje engleskog jezika imaju mogućnost testiranja za određivanje nivoa znanja. Na osnovu rezultata testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa kursa. Ukoliko kandidat nema prethodno znanje, može se prijaviti za početni nivo bez polaganja placement testa. Jedan nivo kursa traje 4 ili 6 mjeseci (u zavisnosti od nivoa) i podijeljen je na dva/tri modula (u zavisnosi od nivoa). Nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Kursevi se održavaju u poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati. Na kraju svakog modula, polaznici rade pismeni test.

Sadržaj

  KURS ENGLESKOG JEZIKA

  PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE

  UPISI

   

  A1 Beginner nivo

   

   

  ENGLESKI JEZIK

  New Headway

  A2 Elementary nivo

  3 upisna roka

  A2 +Pre-Intermediate nivo

  B1 Intermediate nivo

  B2  Upper-Intermediate nivo

  C1 Advanced nivoStečene kompetencije

/

 • Kategorija: Engleski jezik
 • Trajanje kursa: 28 sati
 • Trajanje ispita: /
 • Preduslovi za učenje:

  Trenutno nije definirano


Kako prijaviti kurs?