Course Details

Programiranje 1

O kursu

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima programiranja i razvoj prvih vlastitih programa. C++ se smatra najboljim jezikom za učenje za početnike jer je nakon njega vrlo lako se prebaciti na bilo koji programski jezik. Čak i ukoliko se nikada prije niste upoznali sa programiranjem, ovdje to nije problem jer počinjemo od samih osnova.

Sadržaj

  • Osnovni pojmovi programiranja
  • Faze programiranja
  • Tipovi podataka
  • Operatori i izrazi
  • Kontrola izvršavanja programa
  • Funkcije

Stečene kompetencije

Sposobnost primjene matematičkih znanja, koncepata i principa u rješavanju jednostavnijih programerskih zadataka. Sposobnost kreiranja algoritama za rješavanje matematičkih problema, kao i njihova implementacija u programskom jeziku C++.

 • Kategorija: Napredna informatika
 • Trajanje kursa: 28 sati
 • Trajanje ispita: 2 sata
 • Preduslovi za učenje: Nema

Kako prijaviti kurs?