Course Details

Microsoft Windows 10

O kursu

Cilj ovog kursa je da kandidati nauče koristiti glavne funkcije operativnog sistema uključujući, efikasno se koristiti radnom površinom, grafičkim okruženjem, rad sa datotekama, osnovne alate koji dolaze instalirani na operativnom sistemu, zaštita operativnog sistema. Učesnici na kursu će steći potrebne vještine i kompetencije kako bi se mogli samostalno koristiti u bilom kojem random okruženju sa Windows 10.

Sadržaj

  Uvod u Windows 10 i prethodne verzije

  Radna površina I grafičko okruženje

  Windows programi I funkcije

  Windwos pretraga, taskbar, regionalne postavke

  Rad sa folderima I fajlovima

  Napredne postavke

  Administrativni alati

Stečene kompetencije

Po završetku kursa učesnici će biti obučeni i osposobljeni za samostalan rad u Windows 10 okruženju.

 • Kategorija: Osnovna informatika
 • Trajanje kursa: 26 sati
 • Trajanje ispita: 2 sata
 • Preduslovi za učenje: Nema

Kako prijaviti kurs?