Course Details

Poslovni engleski jezik

O kursu

Kurs poslovnog engleskog jezika namijenjen je studentima, osobama koji se žele pripremiti za poslovnu karijeru, usavršiti znanje i obogatiti svoj CV, ili osobama koji već rade i žele unaprijediti svoje znanje poslovnog engleskog jezika. Visokokvalificirani nastavni kadar Centra, primjenjujući savremene nastavne metode, omogućava učenje u zabavnoj atmosferi koja motivira polaznike. Jedan nivo kursa traje 4 ili 6 mjeseci (u zavisnosti od nivoa) i podijeljen je na dva/tri modula (u zavisnosi od nivoa). Nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Kursevi se održavaju u poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati. Na kraju svakog modula, polaznici rade pismeni test. Kurs je podjeljen na dva nivoa: Pre-Intermediate i Intermediate.

Sadržaj

    Na kursu se ovladava osnovnim vještinama poslovne komunikacije i organizacije kao što su prezentacije,učešće na sastancima, međunarodno poslovanje, poslovna korespodencija, brendiranje itd.

Stečene kompetencije

/

  • Kategorija: Engleski jezik
  • Trajanje kursa: 4 ili 6 mjeseci (u zavisnosti od nivoa)
  • Trajanje ispita: /
  • Preduslovi za učenje: Svi kandidati koji prethodno nisu završili neki od nivoa kursa poslovnog engleskog jezika u našem Centru pristupaju placement testu na osnovu kojeg se određuje koji nivo kandidat može pohađati. Po uspješnom završetku kursa polaznici dobijaju certifikat.

Kako prijaviti kurs?