Course Details

Engleski jezik u medicini

O kursu

Kurs engleskog jezika u medicini namijenjen je studentima medicinskih nauka, ljekarima, farmaceutima, medisinskom osoblju. Ovaj specijalizirani kurs engleskog jezika temeljen na medicinskoj terminologiji idealan je za stručnjake različitih medicinskih profila- Visokokvalificirani nastavni kadar Centra, primjenjujući savremene nastavne metode, omogućava učenje u zabavnoj atmosferi koja motivira polaznike. Jedan nivo kursa traje 4 mjeseca i podijeljen je na dva modula . Nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Kursevi se održavaju u poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati. Na kraju svakog modula, polaznici rade pismeni test. Kurs je podjeljen na dva nivoa: Pre-Intermediate i Intermediate.

Sadržaj

    Na kursu se ovladava neophodnom stručnom terminologijom u cilju poboljšanja sposobnosti usmenog izražavanja u svakodnevnom poslu, komunikacije sa pacijentima, sa kolegama na stručnim sastancima, savjetovanjima, razvijanja sposobnosti praćenja i razumjevanja raznih oblika usmenog izlaganja i korištenja stručne literature na engleskom jeziku.

Stečene kompetencije

/

  • Kategorija: Engleski jezik
  • Trajanje kursa: 4 mjeseca
  • Trajanje ispita: 2 sata
  • Preduslovi za učenje: Svi kandidati koji prethodno nisu završili neki od nivoa kursa engleskog jezika u našem Centru pristupaju placement testu na osnovu kojeg se određuje koji nivo kandidat može pohađati. Po uspješnom završetku kursa polaznici dobijaju certifikat.

Kako prijaviti kurs?