Linux

O kursu

Cilj ovog kursa upoznati polaznike sa osnovnim konceptima Linux operativnih sistema, kao i Open source aplikacija.


Sadržaj

-  osnove računarskog hardware-a,

-  najpopularnije Linux distribucije,

-  instaliranje, rad i upravljanje Linux OS-om,

-  osnovne komandne naredbe na Linux OS-u,

-  administracija i održavanje Linux OS-a

-  open source aplikacije.


Stečene kompetencije

Nakon završenog kursa polaznici će biti osposobljeni da obave instalaciju i konfiguraciju raznih Linux distribucija, zatim njegovu administraciju kao i manipulaciju nad datotekama i aplikacijama operativnog sistema.

Prijava na kurs
  • Preduslovi za učenje
  • Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 1 sat