Napredna informatika

Koliko je poznavanje rada na računaru važno govori nam i sama činjenica da je prilikom aplikacije za gotovo svaki posao potreban i dokument o verifikaciji poznavanja rada na računaru koje je, uz aktivno korištenje interneta, jedan od osnovnih uslova za obavljanje mnogih zanimanja u savremenom svjetu.

Obzirom da je za mnoge poslove pored osnovnog poznavanja rada na računaru potrebno poznavanje i naprednijih programa, poput grafičkog dizajna, web dizajna, programiranja i slično, u sklopu informatičkih kurseva Centar pruža obuku za sve one koji se žele prvi put upoznati s ovim programima ili nadograditi svoje znanje.

Jedna programska cjelina traje od 6 do 8 sedmica, a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Kursevi se održavaju u poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Na kraju svake programske cjeline, polaznici rade praktični test na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat.

Upis se vrši putem online prijave ili lično na recepciji Centra.

NAPREDNA INFORMATIKA
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
Photoshop
(Grafički dizajn 1)
Adobe Illustartor
(Grafički dizajn 2)
Adobe InDesign
(Grafički dizajn 3)
Wordpress
HTML & CSS
Programiranje
Microsoft Access 2010 –
Baza podataka 1
MS SQL –
Baza podataka 2
ArmCad
Tower
Digitalni marketing
Testiranje softvera
JavaScript
Angular
UI/UX dizajn

Kursevi