„Mostarski dani orijentalnih umjetnosti 2019.“

  • Administrator
  • 2 septembar 2019

U organizaciji Kulturnog centra „Kralj Fahd“ i Udruženja „Kaligraf“ u periodu od 02.10.2019 do 04.10.2019. bit će organizovana manifestacija 

„Mostarski dani orijentalnih umjetnosti 2019.“

 

Unutar programa bit će otvorena izložba radova članova Udruženja Kaligraf, iz oblasti kaligrafije, ornamentike i ebrua, drvoreza, al-folije, srma-veza, i njima srodnih tehnika. Takođe bit će upriličene i dvije radionice iz oblasti kaligrafije i ornamentike.

U okviru manifestacije bit će otvoren i takmičarski konkurs za izbor najboljih kaligrafskih radova članova Udruženja Kaligraf. Tročlana komisija će od prijavljenih izabrati najbolje radove koji će biti nagrađene sa ukupno sedam novčanih nagrada.

Propozicije konkursa su sljedeće:

1. Prava na učešće imaju svi članovi Udruženja „Kaligraf“;

2. Svaki učesnik na konkurs može poslati samo jedan rad;

3. Tekst, kao i format su proizvoljni;

4. Kaligrafski ispis mora biti urađen tintom proizvoljne boje;

5. Rad ne mora da sadrži ukrasni dio (ornamentiku ili ebru dekoraciju), a ako i sadrži neće biti smetnje da bude prihvaćen;

 

  Elementi koji na osnovu kojih će se radovi ocjenjivati su:

- Ljepota ispisa harfova

- Kompozicija (ako je ispis u kompozicije)

- Konstrukcija reda (ako je ispis u redu)

- Lahkoća čitanja teksta

- Originalnost rada

 

Učesnici konkursa su dužni poslati sliku (skeniranu ili fotografisanu) na e-mail oraganizatora  edukc@outlook.com, najkasnije do 25.09.2019., kako bi radovi mogli biti predočeni stručnoj komisiji.

 


Povezane obavijesti