Jednodnevni seminar iz Engleskog jezika

  • Administrator
  • 24 januar 2018

U saradnji sa Pedagoškim zavodom u Mostaru, Kulturni centar „Kralj Fahd“, Ogranak u Mostar, u srijedu, 17.01.2018. godine održan je jednodnevni seminar na temu: „Metodologija nastave engleskog jezika“ za nastavnike i profesore engleskog jezika na području HNK-a.

Seminaru je prisustvovalo 65 nastavnika i profesora engleskog jezika. Prvu sesiju održali su prof. emeritus Gretchen Eick i prof. Michael Poage, saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Tema sesije bila je „Kreativnost u podučavanju i učenju engleskog jezika“, te „Analiza književnog djela na engleskom jeziku“.

Doc.dr. Aida Džiho-Šator održala je drugu sesiju na seminaru iz engleskog jezika. Profesorica Džiho-Šator na svom predavanju govorila je o „Ulozi samousavršavanja i cjeloživotnog učenja nastavnika engleskog jezika u izvođenju nastavnog procesa“.

Tema treće sesija seminara bila je „Razgovorne vježbe u nastavi engleskog jezika“, a držao ju je Adam Thomas BA. Po uspješnom završetku seminara svi učesnici su dobili certifikat za učešće na seminaru.


Povezane obavijesti