Kraljevina u mom srcu

  • Administrator
  • 10 juni 2016

Ogranak Kulturnog centara “Kralj Fahd” u Mostaru jeste kulturna i edukativna institucija koja spaja druge, javne institucije u gradu na jedinstven način, realizira različite sadržaje promovira važnost kulturne i obrazovne dimenzije u ovom gradu i državi.

Povodom jubilea rada Kulturnog centra “Kralj Fahd” u Mostaru u mjesecu maju 2016. godine, u saradnji s Pedagoškim zavodom u Mostaru, Kulturni centar “Kralj Fahd” objavio je  konkurs za učenike starijih razreda (od 6. do 9. razreda) osnovnih škola u HNK-u. Učenici su se mogli prijaviti na konkurs za izbor idejnih likovnih rješenja za poštansku markicu na temu “Prijateljstvo Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine” te za izradu videozapisa o temama “Zajednički običaji Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine” ili “Prijateljstvo Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine”.

Tekst konkursa upućen je svim osnovim školama, i one su se mogle prijaviti putem e-maila ili ličnim dolaskom u Centar. Aplikanti za izradu likovnih rješenja za poštansku markicu imali su osiguran radni materijal koji su ujedno mogli preuzeti u Centru. Na konkurs se prijavio veliki broj škola, o čemu govori i brojka o 141 pristiglom likovnom radu i osam videozapisa. Komisija, sačinjena od stručnih lica, gospođe Tajme Guzin, savjetnice za likovnu kulturu iz Pedagoškog zavoda, i gospođe Amele Kreso, umjetničke direktorice Narodnog pozorišta Mostar, poslije pregleda radova predložila je radove za uži krug, a nakon čega je tri prva mjesta odabrao direktor Kulturnog centra “Kralj Fahd”, dr. Abdulmajid Alghayth.

U petak 10. 6. 2016. godine u 11:00 sati u Velikoj sali Kulturnog centra “Kralj Fahd” u Mostaru organizirano je svečano proglašenje pobjednika takmičenja te uručivanje nagrada učenicima i mentorima. Nagrade je uručila ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke gospođa Elvira Ćemalović-Dilberović. Proglašenju nagrada prisustvovali su direktori sljedećih škola: Osnovna škola “Mujaga Komadina, Osnovna škola “Konjic”, Osnovna škola “Bijelo Polje”, Osnovna škola “Zalik”, te mentori i učenici ovih osnovih škola. Pobjednici najboljeg video zapisa bili su:

Prvo mjesto: Osnovna škola “Mujaga Komadina”, učenici: Tarik Kreso, Omar Oglić, Armano Gacić; mentor: Aida Kurtović;

 

Drugo mjesto: Osnovna škola “Konjic”, učenik: Jazvin Harun; mentor: Masleša Samra;

Treće mjesto: Osnovna škola “Mujaga Komadina”, učenik: Danial Dan Ćemalović; mentor: Aida Kurtović.

Posebna nagrada za trud pri izradi videozapisa dodjeljenja je Drugoj osnovnoj školi Konjic, odnosno, učenicima Abd El Gafaru Halidu, Tutumu Elvinu, Novaliću Nedimu, Nišiću Salihu.

Za najbolje idejno likovno rješenja za poštansku markicu na temu “Prijateljstvo Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine” nagrađeni su:

Prvo mjesto: Osnovna škola “Bijelo Polje”, učenica: Adna Šunje; mentor: Abaza Envera;

Drugo mjesto: Osnovna škola “Mujaga Komadina”, učenik: Hana Kovačević; mentor: Jasmina Rebac;

Treće mjesto: “Druga osnovna škola Konjic”, učenik: Lamija Murtić; mentor: Džana Čukas.

 

Događaju su prisustvovali novinari City TV-a. 


Povezane obavijesti