Kurs poslovnog engleskog jezika - upis u toku !

  • Administrator
  • 12 novembar 2021

Kurs poslovnog engleskog jezika namijenjen je studentima poslovnih studija, poduzetnicima, poslovnim ljudima i svima onima koji žele poboljšati sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku u poslovnim prilikama.

Cilj kursa je razviti osnovne vještine poslovne komunikacije i organizacije kao što su prezentacije, učešće na sastancima, međunarodno poslovanje, poslovna korespodencija, brendiranje, menadžment ljudskih resursa, marketing, korporativna struktura, itd.

Preduslov za sve polaznike je minimalno B1 nivo engleskog jezika, što će biti utvrđeno ulaznim testiranjem.

Testiranje će se održati 22.11.2021. u 18:00 sati.

Početak kursa planiran od 24.11.2021.


Povezane obavijesti