Radionica za srednjoškolce

  • Administrator
  • 2 februar 2018

Radionica pod nazivom održana je u subotu 27. januara 2018. u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“, Ogranak u Mostaru.

Radionica je organizovana u saradnji Kulturnog centra „Kralj Fahd“, Ogranak u Mostaru, Pedagoškim zavodom Mostar i predavačima sa Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu.

Prvi blok predavanja održao je Elmedin Zubović, MA i to na temu ''Korištenje edukativnih resursa na fakultetu, pisanje eseja i seminarskih radova, i izbjegavanje plagiranja''.

Drugi blok radionice na temu: ''Kako napisati ubjedljivo motivacijsko pismo?'' vodila je Amra Ćemo, MA.

Posljednju sesiju odražala je Gorica Stevanović, MA, a tema je bila ''Osnovni univerzitetski pojmovi, bolonjski sistem studiranja, i prilike za stipendiranje u BiH i inostranstvu''.


Povezane obavijesti