Seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika

  • Administrator
  • 17 januar 2020

U četvrtak, 16. januara 2020. godine u prostorijama Kulturnog centra "Kralj Fahd", ogranak Mostar, održan je seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika. Seminar je organiziran u saradnji Kuturnog centra "Kralj Fahd", ogranak Mostar i Pedagoškog zavoda u Mostaru.


Povezane obavijesti