Uručena zahvalnica o saradnji

  • Administrator
  • 13 juni 2018

Dana 13.6.2018. godine predsjednik udruženja matematičara "Algoritam", Šerif Bojčić, prof., uručio je Kulturnom centru "Kralj Fahd", Ogranak u Mostaru, zahvalnicu za doprinos u organizaciji kantonalnog takmičenja iz matematike. 

 

U nadi za nastavkom uspješne saradnje Kulturni centar "Kralj Fahd" se zahvaljuje Udruženju matematičara "Algoritam". 


Povezane obavijesti