Osnovna informatika

Informatičko osposobljavanje veoma je bitan segment za razvoj savremenog društva. Obzirom na brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija javlja se i potreba za stalno dopunjavanje i usavršavanje.

Kursevi informatike u našem Centru namijenjeni su svima onima koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada. Korisnik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara, kako u lične tako i u poslovne svrhe.

Informatički kabineti opremljeni su najsavremenijom računarskom opremom.

Obuka se odvija po principu jedan polaznik – jedan računar. Pored računarske opreme, za svaki kurs, polazniku su na raspolaganju i besplatni priručnici koje je pripremio visokokvalificirani stručni tim Centra.

Kursevi su podijeljeni u dvije cjeline: osnovni kursevi (MS Windows i MS Office) i napredni kursevi (programiranje, web design, grafički dizajn...).

Jedna programska cjelina traje od 6 do 8 sedmica, a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Kursevi se održavaju u poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Kandidati koji ne posjeduju prethodno znanje, tj. prvi put se susreću sa radom na računaru, mogu se prijaviti na osnovni (početni) kurs Microsoft Windows bez polaganja placement testa.

Na kraju svake programske cjeline, polaznici rade praktični test na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat.

Upis se vrši putem online prijave ili lično na recepciji Centra.

OSNOVNI KURSEVI INFORMATIKE
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
Microsoft Windows 10
Microsoft Word 2010
Microsoft Power Point 2010
Microsoft Excel 2010
Internet

Kursevi